www.aviator.at - Online Flugplatz- und Flughafenverzeichnis Österreich

Lotniska i porty lotnicze Austrii
www.aviator.at
Portal lotniczy z Austrii
Spis lotnisk Austrii on-line
Strony w przygotowaniu

Fliegerseite aus Österreich inklusiv Flugplätze Österreichs - ein Verzeichnis für Piloten Was ist ein Gebirgspilot? Definition des European Mountain Pilots Impresum und Kontakt zu www.aviator.at, ein Vorwort des Editor-in-Chief Aviator kontaktieren

deutsch Austrian Airports

Flugplatz Verzeichnis Österreich - grafische Darstellung mit Direktlinks zu den einzelnen Flugplätzen Info über Flugplatz Mariazell LOGM Info über Flugplatz Zell am See LOWZ Info über Flugplatz Reutte Höfen LOIR Info über Flugplatz Linz Ost LOLO Info über Flugplatz Kufstein Langkampfen LOIK Info über Flugplatz Mauterndorf LOSM Info über Flugplatz Eferding LOLE Info über Flugplatz Ottenschlag LOAA Info über Flugplatz  Micheldorf LOLM Info über Flugplatz Lanzen - Turnau LOGL Info über Flugplatz Altlichtenwarth LOAR Info über Flugplatz Freistadt LOLF Info über Flugplatz Spizerberg LOAS Info über Flugplatz Vöslau LOAV Info über Flughafen Wien Schwechat LOWW Info über Stockerau Info über Flugplatz Dobersberg LOAB Info über Flugplatz Krems Langenlois LOAG Info über Flugplatz Schärding - Suben LOLS Info über Flugplatz Ried - Kirchheim LOLK Info über Flugplatz Völtendorf LOAD Info über Flugplatz St. Georgen - Ybbsfeld LOLG Info über Flugplatz Seitenstetten LOLT Info über Flughafen Linz LOWL Info über Flugplatz Wels LOLW Info über Flugplatz Gmunden - Laakirchen LOLU Info über Flugplatz Scharnstein LOLC Info über Flugplatz Niederöblarn LOGO Info über Flugplatz Wiener Neustadt Ost LOAN Info über Flugplatz Pinkafeld LOGP info über Flugplatz Punitz - Güssing LOGG Info über Flugplatz Fürstenfeld LOGF Info über Flugplatz Trieben LOGI Info über Flugplatz Kapfenberg LOGK Info über Flugplatz Timmersdorf LOGT Info über Flugplatz Weiz - Unterfladnitz LOGW Info über Flughafen Graz LOWG Info über Flugplatz Ferlach - Gleinach LOKG Info über Flughafen Klagenfurt LOWK Info über Flugplatz Wolfsberg LOKW Info über Flugplatz Mayerhofen LOKM Info über Flugplatz Friesach-Hirt LOKH Info über Flugplatz  Feldkirchen LOKF Info über Flugplatz Nötsch im Gailtal LOKN Info über Flugplatz Lienz - Nikolsdorf LOKL Info über Flughafen Salzburg LOWS Info über Flugplatz Zell am See LOWZ Info über Flugplatz St. Johann in Tirol LOIJ Info über Flughafen Innsbruck LOWI Info über Flugplatz Höhenems LOIH
Strona jeszcze w trakcie przygotowania - Wybierz lotnisko na mapie albo kliknij na ¿yczony link:

Lotnisko Altlichtenwarth loar
Lotnisko Dobersberg loab
Lotnisko Eferding lole
Lotnisko Feldkirchen lokf
Lotnisko Ferlach-Glainach lokg
Lotnisko Freistadt lolf
Lotnisko Friesach lokh
Lotnisko Fürstenfeld logf
Lotnisko Gmunden lolu
Port lotniczy Graz lowg
Lotnisko Hofkirchen lolh
Lotnisko Hohenems loih
Port lotniczy Innsbruck lowi
Lotnisko Kapfenberg logk
Port lotniczy Klagenfurt lowk

Lotnisko Krems (Langenlois) loag
Lotnisko Kufstein (Langkampfen) loik
Heliport Kufstein - loim
Lotnisko Lanzen (Turnau) logl
Lotnisko Leopoldsdorf loal
Lotnisko Lienz (Nikolsdorf) lokl
Port lotniczy Linz lowl
Lotnisko Linz Ost lolo
Heliport Ludesch loig
Lotnisko Mariazell logm
Lotnisko Mauterndorf losm
Lotnisko Mayerhofen lokm Lotnisko Micheldorf lolm
Lotnisko Niederöblarn logo
Lotnisko Nötsch/ Im Gailtal lokn
Lotnisko Ottenschlag loaa

Lotnisko Pinkafeld logp
Lotnisko Punitz-Güssing logg
Lotnisko Reutte (Höfen) loir
Lotnisko Ried (Kirchheim) lolk
Port lotniczy Salzburg lows
Lotnisko Schärding-Suben lols
Lotnisko Scharnstein lolc
Lotnisko Seitenstetten lolt
Lotnisko Spitzerberg loas
Lotnisko Georgen/ Ybbsfeld lolg
Lotnisko Johann/Tirol loij
Lotnisko Stockerau loau
Lotnisko Timmersdorf logt
Lotnisko Trieben logi
Lotnisko Tulln (Langenlebarn) (wojskowe)

Lotnisko Völtendorf load
Lotnisko Vöslau loav
Heliport Waidring loiw
Lotnisko Weiz (Unterfladnitz) logw
Lotnisko Wels lolw
Port lotniczy Wien (Schwechat) loww
Lotnisko Wiener Neustadt Ost loan
Lotnisko Wiener Neustadt West (wojskowe) loxn
Lotnisko Wolfsberg lokw
Lotnisko Zell am See lowz
Lotnisko Zeltweg (wojskowe)

www.aviator.at: sitemap
 

LOAA -Lotnisko Ottenschlag
LOAB - Lotnisko Dobersberg
LOAD - Lotnisko Völtendorf
LOAG - Lotnisko Krems
LOAL - Lotnisko Leopoldsdorf
LOAN - Lotnisko Wiener Neustadt Ost
LOAR - Lotnisko Altlichtenwarth
LOAS - Lotnisko Spitzerberg
LOAU - Lotnisko Stockerau
LOAV - Lotnisko Vöslau
LOGF - Lotnisko Fürstenfeld
LOGG - Lotnisko Punitz-Güssing
LOGI - Lotnisko Trieben
LOGK - Lotnisko Kapfenberg
LOGL - Lotnisko Lanzen-Turnau

LOGM - Lotnisko Mariazell
LOGO - Lotnisko Niederöblarn
LOGP - Lotnisko Pinkafeld
LOGT - Lotnisko Timmersdorf
LOGW - Lotnisko Weiz (Unterfladnitz)
LOIG - Heliport Ludesch
LOIH - Lotnisko Hohenems
LOIJ - Lotnisko Johann/Tirol
LOIK - Lotnisko Kufstein (Langkampfen)
LOIM - Heliport Kufstein
LOIR - Lotnisko Reutte (Höfen)
LOIW - Heliport Waidring
LOKF - Lotnisko Feldkirchen
LOKG - Lotnisko Ferlach

LOKH - Lotnisko Friesach
LOKL - Lotnisko Lienz (Nikolsdorf)
LOKM - Lotnisko Mayerhofen
LOKN - Lotnisko Nötsch/ Im Gailtal
LOKW - Lotnisko Wolfsberg
LOLC - Lotnisko Scharnstein
LOLE - Lotnisko Eferding
LOLF - Lotnisko Freistadt
LOLG - Lotnisko Georgen/ Ybbsfeld
LOLH - Lotnisko Hofkirchen
LOLK - Lotnisko Ried (Kirchheim)
LOLM - Lotnisko Micheldorf
LOLO - Port lotniczy Linz Ost
LOLS - Lotnisko Schärding-Suben

LOLT - Lotnisko Seitenstetten
LOLU - Lotnisko Gmunden
LOLW - Lotnisko Wels
LOSM - Lotnisko Mauterndorf
LOWG - Port lotniczy Graz
LOWI - Port lotniczy Innsbruck
LOWK - Port lotniczy Klagenfurt
LOWL - Port lotniczy Linz
LOWS - Port lotniczy Salzburg
LOWW - Port lotniczy Wien (Schwechat)
LOWZ - Lotnisko Zell am See
LOXN - Lotnisko Wiener Neustadt West (wojskowe)
LOXT - Lotnisko Tulln (Langenlebarn) (wojskowe)
LOXZ - Lotnisko Zeltweg (wojskowe)

 
 

Uwagi

Zamierzasz wyl±dowaæ na którym¶ z powy¿szych lotnisk ? A sprawdzi³e¶ pogodê? Poinformowa³e¶ siê czy kto¶ na lotnisku bêdzie? Aviatora Lista telefonów austriackich lotnisk mo¿e Ci w tym pomóc. Pogoda uniemo¿liwi³a Ci przylot. Zadzwoñ, aby nakt na Ciebie na lotnisku na darmo nie czeka³.

Wszystkie informacje bez gwarancji aktualno¶ci!
Wszelkie prawa zastrze¿one!

Powielanie czê¶ci lub ca³o¶ci informacji, zdjêæ bez zgody autora i notce o ¼ródle informacji jest naruszeniem etykiety internetowej oraz praw o w³asno¶ci intelektualnej.
Informacje odno¶nie nawigacji albo te¿ w powi±zaniu z komunikacj± radiow± i procedurami zmieniæ siê mog± w kr±tkim czasie. Staramy siê uwzlêdniaæ infomacje z ró¿nych ¼róde³ ale nie mo¿emy zagwarantowaæ ich aktualno¶ci. Moje uwagi i komentarze odzwierciedlaj± wy³±cznie subjektywne zdanie moje i kolegów - pilotów austriackich wspó³pracuj±cych nad aktualizacj± atlasu lotniczego austrii Aviator.at. Twoim obowi±zkiem jako pilota jast zasiêgniêcie do wszelkich dostêpnach ¼róde³ informacji m.in takich jak AIP AUSTRIA
i NOTAMs austriackej kontroli ruchu lotniczego Austro Control.?